Bc. Evžen Bašus

Diplomová práce

Koncepce řízení pracovního výkonu v MSP

The conception of performance management in SMEs
Anotace:
Tato diplomová práce na téma Koncepce řízení pracovního výkonu v MSP, se zabývá problémem procesu řízení pracovního výkonu, hodnocením zaměstnanců a plánu osobního rozvoje a kariérního řádu zaměstnance v malé strojírenské firmě. Teoretická část práce se orientuje na získání poznatků z odborné literatury k těmto třem hlavním problémům firmy. V aplikační části práce je představena a charakterizována …více
Abstract:
This diploma thesis, The Conception of performance management in SMEs, deals with problem of job performance management, staff evaluation, personal development plan and career development of an employee in a small engineering company. The theoretical part of the thesis focuses on three main problems of the company and understanding them using professional literature. The practical part introduces and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní