Ondřej BAMBUCH

Bakalářská práce

A Marketing Strategy Analysis of a New Product Launch

A Marketing Strategy Analysis of a New Product Launch
Abstract:
The main objective of this thesis is to analyse the marketing strategy that was used by the company XY, s. r. o., for the launch of a new combine harvester on the Czech market. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical. The theoretical part focused on the theoretical knowledge relevant to the analysis of marketing strategy of a new product launch. The practical describes current …více
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat marketingovou strategii, která byla použita obchodní firmou XY, s.r.o. při zavádění nové sklízecí mlátičky na český trh. Bakalářská práce je rozdělěna na dvě části ? teoretickou a analytickou. V teoretické části jsou popsány teoretické poznatky, důležité pro analýzu marketingové strategie zavádění nového produktu na trh. Praktická část je zaměřena na …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miloslava Chovancová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAMBUCH, Ondřej. A Marketing Strategy Analysis of a New Product Launch. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi