Bc. Natálie Müllerová

Diplomová práce

State Education of Citizens and Democracy between the Years 1970 and 2016 in the Czech Republic

State Education of Citizens and Democracy between the Years 1970 and 2016 in the Czech Republic
Anotace:
Tato práce se zabývá způsobem, jakým stát vychovává své občany. První, teoretická část se soustředí na architekturu konceptu totalitního vzdělávání a konceptu demokratického vzdělávání. Zjišťuje, jaké jsou principy a podstata vzdělání v totalitním a demokratickém režimu. Druhá část práce analyzuje, jak se vzdělání v českých zemích rozvíjelo v čase, přičemž zvláštní pozornost věnuje letům 1970 – 2016 …více
Abstract:
This thesis deals with the way the state educates its citizens. The first theoretical part focuses on the architecture of the totalitarian education concept and democratic education concept. It researches what the principles and substance of education in totalitarian and in democratic regime are. The second part of the thesis analyses how the education in the Czech lands evolved through time with particular …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií