Theses 

State Education of Citizens and Democracy between the Years 1970 and 2016 in the Czech Republic – Bc. Natálie Müllerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Natálie Müllerová

Diplomová práce

State Education of Citizens and Democracy between the Years 1970 and 2016 in the Czech Republic

State Education of Citizens and Democracy between the Years 1970 and 2016 in the Czech Republic

Anotace: Tato práce se zabývá způsobem, jakým stát vychovává své občany. První, teoretická část se soustředí na architekturu konceptu totalitního vzdělávání a konceptu demokratického vzdělávání. Zjišťuje, jaké jsou principy a podstata vzdělání v totalitním a demokratickém režimu. Druhá část práce analyzuje, jak se vzdělání v českých zemích rozvíjelo v čase, přičemž zvláštní pozornost věnuje letům 1970 – 2016. Na základě definování principů a podstaty českého vzdělání následně určuje, jestli toto vzdělání shodné s rámcem konceptu totalitního, respektive demokratického vzdělání.

Abstract: This thesis deals with the way the state educates its citizens. The first theoretical part focuses on the architecture of the totalitarian education concept and democratic education concept. It researches what the principles and substance of education in totalitarian and in democratic regime are. The second part of the thesis analyses how the education in the Czech lands evolved through time with particular attention paid to the years 1970 to 2016. On the basis of defining the principles and substance of Czech education it determines if it fits the framework of totalitarian and democratic education concept respectively.

Keywords: Education, state, totalitarian, democracy, Czech Republic, vzdělávání, stát, totalitní, demokracie, Česká republika

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 00:43, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz