Anna Schmidtmajerová

Diplomová práce

Možnosti, Arnošt Goldflam (autor, režisér, herec)

Options, Arnošt Goldflam (author, director, actor)

Anotace:
ABSTRAKT Tato práce zkoumá a popisuje tvorbu Arnošta Goldflama, a to v osmdesátých letech a jednu porevoluční inscenaci v Hadivadle. Na počátku je uvedena Goldflamova stručná biografie a tvorba Hadivadla. Následuje rozbor čtyř nejvýznamnějších inscenací (Útržky z nedokončeného románu 1985, Dcery národa 1987, Písek (Tak dávno ...)1988, Lidská tragikomedie 1991), jejich analýza a popis. V těchto rozborech …více
Abstract:
ABSTRACT This thesis analyses and describes the works of Arnošt Goldflam from the 1980´s and one of his post-revolution stage productions in Hadivadlo. The first part contains Goldflam´s brief biography and Hadivadlo´s productions. It is followed by the analysis and description of his four most remarkable plays (Fragments of an Unfinished Novel 1985, The Nation´s Daughters 1987, The Sand (So Long …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2010
  • Vedoucí: Josef Kovalčuk
  • Oponent: Miloslav Klíma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenční smlouvě souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).;
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet);

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 10. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta AMU. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta AMU

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Herectví alternativního a loutkového divadla

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.