Bc. Jan Fanta

Diplomová práce

Motivační nástroje a jejich vliv na pracvní výkonnost zaměstnanců ve firmě

Motivational tools and ther impact on working efficiency of employees in a company
Anotace:
Tato diplomová práce „formy motivace a jejich vliv na pracovní výkonnost zaměstnanců“ se zabývá vlivem motivace na pracovní výkon. Ve firmě zajišťuje vedení lidí manažer, který má na starost plnění firemních cílů. Tyto cíle jsou dosahovány pomocí lidských zdrojů, které má manažer na starost. Manažer musí tyto pracovníky řídit a správně motivovat. Vhodná motivace pak může ovlivňovat pracovní výkon zaměstnance …více
Abstract:
This diploma thesis „forms of motivation and their impact on their working efficiency of employees“ is about the impact of motivation on working efficiency. In a company the leadership of employees provides proper manager, whose job is fulfilling the company’s goals. These goals are reached through the help of human resources, which has the manager in charge. The manager must correctly motivate and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 11. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance