Kateřina Vondráková

Master's thesis

Potenciál vlivu elektronických voleb na volební účast v ČR

The potential impact of the electronic voting on voter turnout in the Czech republic
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá potenciálním vlivem případného zavedení elektronických voleb na volební účast vysokoškolských studentů. První část práce se zabývá teoretickými základy a názory odborné veřejnosti na tuto problematiku. Dále je zkoumán aktuální stav zavedení elektronických voleb ve světě, České republice a v Estonsku. Hypotéza práce klade otázku, zda by zavedení elektronického hlasování …more
Abstract:
The Master's Thesis deals with a potential impact of an introduction of the electronic voting on voter turnout of university students. First section focuses on theoretical foundation and academic debate of this subject. Additionally the current level of implementation of the electronic voting in the Czech Republic, Estonia and worldwide is explored. The hypothesis is formulated as a question whether …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Tomáš Lechner
  • Reader: Jitka Pěkná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46929