Kateřina TOMICOVÁ

Diplomová práce

Standardy kvality jako nedílní součást výkonu práce pracovníka přímé obslužné péče v domově pro seniory

Quality standards as an integral part of a nursing home direct service care worker
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tím, jak jsou ve zkoumané organizaci pracovníky přímé obslužné péče naplňovány standardy kvality v oblastech, které byly Inspekcí poskytování sociálních služeb hodnoceny nízkým počtem bodů. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a empirickou, přičemž teoretická část práce objasňuje pojmy jako standardy kvality, pracovníci přímé obslužné péče, nebo klíčoví pracovníci …více
Abstract:
This diploma thesis deals with meeting the direct service care quality standards by workers of a researched organization in areas which received a low score ranking by the Social services inspectorate. The thesis is divided into two parts - theoretical and empirical, where the theoretical part clarifies terms such as quality standards, direct service care workers, or key workers, and further defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Filipi, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMICOVÁ, Kateřina. Standardy kvality jako nedílní součást výkonu práce pracovníka přímé obslužné péče v domově pro seniory. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta