Bc. Tomáš Pikl

Diplomová práce

Management sportovního klubu

Management of sports club
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úlohou managementu ve sportovním klubu na české scéně. Při zpracování DP byly informace shromažďovány za pomoci rozhovorů s představiteli vedoucích pozic, studováním dostupných dokumentů a jejich analyzování z oblastí sportovního a marketingového řízení klubu. Cílem diplomové práce je předložit možné návrhy a doporučení na využívání účinných prvků v řízení vybraných úseků …více
Abstract:
This thesis deals with the role of management in the sports club on the Czech scene. During the processing of DP information was collected with the help of interviews with leading positions, studying the available documents and analyzing the areas of sports marketing and management team. The aim of the thesis will be put forward suggestions and recommendations for the use of active elements in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní