Bc. Tomáš Pikl

Master's thesis

Management sportovního klubu

Management of sports club
Abstract:
Diplomová práce se zabývá úlohou managementu ve sportovním klubu na české scéně. Při zpracování DP byly informace shromažďovány za pomoci rozhovorů s představiteli vedoucích pozic, studováním dostupných dokumentů a jejich analyzování z oblastí sportovního a marketingového řízení klubu. Cílem diplomové práce je předložit možné návrhy a doporučení na využívání účinných prvků v řízení vybraných úseků …more
Abstract:
This thesis deals with the role of management in the sports club on the Czech scene. During the processing of DP information was collected with the help of interviews with leading positions, studying the available documents and analyzing the areas of sports marketing and management team. The aim of the thesis will be put forward suggestions and recommendations for the use of active elements in the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní