Petra GALKOVÁ

Bakalářská práce

Sexuální chování seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v Ostravě

Sexual behavior of seniors in residential social services in Ostrava
Anotace:
Bakalářská práce s názvem "Sexuální chování seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v Ostravě" se zabývá sexualitou, změnami sexuality ve stáří, změnami v souvislosti se stárnutím a stářím. Cílem práce je zjistit, zda senioři, kteří žijí v domově pro seniory, mají sexuální potřeby a z výsledků dotazníkového šetření to i dokázat. Tato práce je zaměřena na ověření hypotéz z provedeného dotazníkového …více
Abstract:
Bachelor thesis titled "Sexual behavior of seniors in residential social services in Ostrava" deals with sexuality, sexuality changes in elderly, changes in the context of aging and old age. The goal is to determine, whether seniors who live in a retirement home have sexual needs and prove it with the survey results. This thesis is aimed at verifying the hypothesis of a questionnaire survey. Research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Karolína Friedlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GALKOVÁ, Petra. Sexuální chování seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb v Ostravě. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník