Theses 

Popperův kritický racionalismus – Barbora Petrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie humanitních věd

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Barbora Petrová

Bakalářská práce

Popperův kritický racionalismus

Popper's Critical Rationalism

Anotace: Tato bakalářská práce vychází z hlavních myšlenek významného rakouského filozofa 20. století, Karla Raimunda Poppera. První část obsahuje Popperovu kritiku metody indukce a nabízí řešení ve formě deduktivní metody. Dále se věnuje problému falzifikace a koroborace. Druhá část se zaměřuje na Popperovy myšlenky a názory týkající se společnosti a státu. Tato část se zaměřuje především na Popperovu kritiku Platóna, jehož koncepce státu byla Popperem vnímána jako totalitární.

Abstract: This theses is based on principal ideas of considerable Austrian philosopher of 20th century. The first part includes Popper's criticism of induction method and offers resolution in the form of deductive method. Bellow turns to problems of falsification and coroboration. The second part is focused on Popper's ideas and apprehensions which are concerned on the community and the state. This part is focused especially on the Popper's criticism of Platon whom concept of state was apperceived by Popper like totalitarian.

Klíčová slova: Indukce, dedukce, falzifikace, koroborace, ideální stát, vládce, otevřená společnost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 8. 2014
  • Zveřejnit od: 29. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. PhDr. MTh. Dalibor Hejna, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 8. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24983 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Petrová, Barbora. Popperův kritický racionalismus. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 22:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz