David Galaš

Diplomová práce

Vývoj aplikace s využitím frameworku Vaadin

Application development using the Vaadin framework
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zmapování možností frameworku Vaadin pro komunikaci s REST API a zpracování získaných dat. Schopnosti frameworku jsou ověřeny získáním zdrojových dat z vybraných veřejných REST API a jejich následným vizuálním zpracováním v rámci vyvinuté ukázkové aplikace. Teoretická část práce vymezuje jednotlivé komponenty Vaadinu, které jsou využity pro získání příslušných dat, a …více
Abstract:
The aim of this thesis is to verify the possible use of the Vaadin framework for internet communication with REST APIs and for user data procession. The Vaadin framework abilities are verified by data querying from selected REST APIs and by consecutive procession of queried data within the given sample application. The theoretical part describes necessary components for building a web user interface …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Jarmila Pavlíčková
  • Oponent: Jiří Hradil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76001