Adéla Zubíková

Master's thesis

Prokletí nebo požehnání: přírodní zdroje a ekonomický růst – komparace vývoje Botswany, Nigérie,Norska a Kanady na počátku 21. století

Curse or Blessing: natural resources and economic growth - comparison of the development of Botswana, Nigeria, Norway and Canada in early 21st century
Anotácia:
Práce usiluje o verifikaci konceptu tzv. prokletí přírodních zdrojů na počátku nového tisíciletí. Teoretická část práce vymezuje symptomy údajného prokletí, transmisní kanály působení prokletí a kritiku tohoto konceptu. Oproti jiným studiím zabývajícím se tématem prokletí není tato práce zaměřena pouze na jeden transmisní kanál. Praktická část práce ověřuje několik hypotéz stanovených na základě porovnání …viac
Abstract:
This thesis seeks to verify the concept of so-called resource curse at the beginning of the new millennium. The theoretical part defines the symptoms of the alleged curse, curse transmission channels and criticism of the concept. Compared to other studies dealing with the theme of the resource curse this work is not focused on just one transmission channel. The practical part verifies several hypotheses …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedúci: Zdeněk Chytil
  • Oponent: Karel Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53351