Theses 

Marketingové řízení vybraných zábavních atrakcí v České republice – Bc. Vendula Krejčí

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Vendula Krejčí

Diplomová práce

Marketingové řízení vybraných zábavních atrakcí v České republice

Marketing management of selected leisure attractions in the Czech Republic

Anotace: Práce seznamuje čtenáře se specifiky marketingu služeb a s prostředím českého zábavního průmyslu. Text se zabývá konkrétními zábavními atrakcemi a jejich marketingovým řízením. Analyzuje využití nástrojů marketingového mixu a vyhodnocuje řízení čtyř konkrétních atrakcí společně s dopadem jejich marketingových aktivit na návštěvnost i zpětnou vazbu od potenciálních zákazníků. Na základě toho jsou doporučeny kroky vedoucí k větší efektivitě řízení a lepším výsledkům.

Abstract: This thesis describes the specifics of services marketing and introduces the environment of Czech leisure industry. Text provides analysis of four concrete chosen attractions and their marketing management. Reader will find overview of used parts of the marketing mix and also their influence on visitation and feedback from potential customers. Based on this author recommends concrete steps and actions leading to more effective processes and better results.

Klíčová slova: Zábavní atrakce, zábavní průmysl, marketing služeb, marketingový mix, marketingové řízení, leisure attractions, leisure industry, services marketing, marketing mix, marketing management.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:53, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz