Bc. Lada Petránková

Master's thesis

Analýza systému výuky hotelnictví na vybraných vysokých školách v zahraničí

Analysis of the Hospitality Education System at Selected Universities Abroad
Abstract:
Tématem této diplomové práce je Analýza systému výuky hotelnictví na vybraných vysokých školách v zahraničí. Pro analýzu byly vybrány evropské vysoké školy nabízející magisterský studijní program hotelnictví a lázeňství. Cílem této diplomové práce je zjistit postavení Vysoké školy hotelové v Praze 8, s.r.o. v porovnání s vybranými vysokými školami v zahraničí. Na základě informací získaných z analýzy …more
Abstract:
The subject of this Dissertation is Analysis of the Hospitality Teaching System at Selected Foreign Universities. For that purpose, the author of this Dissertation has selected those European universities that offer a master's degree in the field of hospitality and balneology. The goal of this Dissertation is to find out the position of the Institute of Hospitality Management in Prague among selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Reader: PhDr. Jan Máče, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze