Pavla Krtilová

Diplomová práce

Rezidenční nemovitosti a hypoteční trh v České republice

Residential real estate and mortgage market in the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce se věnuje analýze vývoje na trhu nemovitostí určených k bydlení a na trhu hypotečních úvěrů v České republice. Součástí práce je i rozbor reakce České národní banky a její makroobezřetnostní politiky na vývoj situace na těchto trzích. První kapitola práce vymezuje specifika trhu rezidenčních nemovitostí, účastníky trhu a především faktory, které determinují ceny těchto nemovitostí. …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the development of the residential real estate market and the mortgage market in the Czech Republic. Part of the thesis also focuses on the reaction of the Czech National Bank and its macro-prudential policy to the development of the situation on these markets. The first chapter describes the characteristics of the residential real estate market, market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Naděžda Blahová
  • Oponent: Samy Metrah

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75833