Bc. Michal Hazdra

Diplomová práce

Measuring Software Development Contributions using Git

Measuring Software Development Contributions using Git
Anotace:
Spravedlivé hodnocení softwarových projektu z pohledu jednotlivých přispěvatelů je obtížný a časově náročný úkol. Tato práce se zaměřuje na měření příspěvku především z nástroje pro správu verzí zdrojového kódu nazvaného Git. Repozitáře však neuchovávají pouze řádky kódu. Vzdálená strana repozitáře uchovává další informace ve formě Issues a Pull Requests. Výsledkem práce je nástroj nazvaný Mura (Masaryk …více
Abstract:
Fairly evaluating the effort put into a software development project from the perspective of each individual contributor is a difficult and time-consuming task. The approach in this thesis focuses on measuring contribution primarily from the source version control tool called Git. Repositories are, however, not just holding lines of code. The remote side of a repository holds further information in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2023
  • Vedoucí: PhD Bruno Rossi
  • Oponent: RNDr. Stanislav Chren, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Softwarové inženýrství / Návrh a vývoj softwarových systémů