Mgr. Helena Ďuríková

Bakalářská práce

Detekce a identifikace malých nekódujících RNA v lidských tělních tekutinách

Detection and identification of small non-coding RNAs in human body liquids
Abstract:
This thesis is focused on the importance of serum microRNA in ovarian carcinoma. Ovarian carcinoma (OC) is a type of cancer with high mortality which is often diagnosed in late stages indicating the necessity of identification of new non invasive biomarkers for detection of OC in early stages of the disease. microRNAs seem to be one of the potential possibilities. mikroRNAs (miRNAs) are small noncoding …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá významom cirkulujúcich mikroRNA u ovariálneho karcinómu. Ovariálny karcinóm (OC) je nádorové ochorenie s vysokou mortalitou a často diagnostikované v neskorších štádiách, čo naznačuje nevyhnutnosť identifikácie nových neinvazívnych biomarkerov. Jedným z potenciálnych možností sa ukazujú byť mikroRNA. mikroRNA (miRNA) sú malé nekódujúce molekuly RNA, regulujúce génovú expresiu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Mgr. Roman Hrstka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta