Mgr. Jana Stará, Ph.D.

Disertační práce

A Comparsion of the Impact of Experiental Intervention on Subjective Perceptions of Health between University Students in the Czech Republic and the United States of America

A Comparsion of the Impact of Experiental Intervention on Subjective Perceptions of Health between University Students in the Czech Republic and the United States of America
Anotace:
Práce se zabývá tématem podpory zdraví v kulturně rozdílných populačních skupinách. V praktické části práce prezentuje výsledky kvalitativní studie zaměřené na subjektivní vnímání zdraví studenty vysokých škol. Dvě skupiny v České republice a ve Spojených státech amerických prošly zážitkovým intervenčním programem založeným na konceptu wellness a metodách zážitkového učení. Kvalitativní analýza ohniskových …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of health promotion in culturally diverse population groups. In the practical part of the thesis, it presents the results of a qualitative study focused on the understanding of health among university students. Two groups in the Czech Republic and the United States of America have undergone an experiential intervention program based on the concept of wellness and methods …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií