Mgr. Jana Stará, Ph.D.

Doctoral thesis

A Comparsion of the Impact of Experiental Intervention on Subjective Perceptions of Health between University Students in the Czech Republic and the United States of America

A Comparsion of the Impact of Experiental Intervention on Subjective Perceptions of Health between University Students in the Czech Republic and the United States of America
Abstract:
Práce se zabývá tématem podpory zdraví v kulturně rozdílných populačních skupinách. V praktické části práce prezentuje výsledky kvalitativní studie zaměřené na subjektivní vnímání zdraví studenty vysokých škol. Dvě skupiny v České republice a ve Spojených státech amerických prošly zážitkovým intervenčním programem založeným na konceptu wellness a metodách zážitkového učení. Kvalitativní analýza ohniskových …more
Abstract:
The thesis deals with the topic of health promotion in culturally diverse population groups. In the practical part of the thesis, it presents the results of a qualitative study focused on the understanding of health among university students. Two groups in the Czech Republic and the United States of America have undergone an experiential intervention program based on the concept of wellness and methods …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2018
  • Supervisor: doc. PaedDr. Emanuel Hurych, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., prof. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií