BcA. Markéta Štefanová

Bakalářská práce

Vedoucí sekce Guest Service festivalu Setkání/Encounter 2017

The Head of Guest Service Department of the festival Setkání/Encounter 2017
Anotace:
Práce je psána z pohledu studentky Ateliéru Divadelní manažerství a jevištní technologie, jako vedoucí sekce Guest Service při 27. ročníku Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který se uskutečnil v roce 2017 v Brně. Autorka nejdříve popisuje výchozí situaci, kde vysvětluje svůj postoj k sekci, její vznik a náplň práce. Dále je stanoven cíl autorky jako vedoucí sekce, popsán Logický …více
Abstract:
This documentation was written by a student of the Theatre Management and Stage Technology Department and future graduate of the bachelor’s degree program with a major in Theatre Production. Her role was to be the Head of the Guest Service Department of the 27th Edition of the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER, in 2017, in Brno. The author describes her situation in the very …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Adéla Dědová
  • Oponent: MgA. David Lobpreis, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/smqow/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Divadelní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management