Bc. Lada Jahodová

Diplomová práce

Stav podpůrně-pohybového aparátu českých hráček ledního hokeje

A state of human musculo-skeletal system of czech woman's ice hockey players
Anotace:
Jedním z nejpopulárnějších sportů v České republice je lední hokej. V tomto sportu patříme mezi světovou elitu. Úspěch českého hokeje spočívá v pevné historické tradici na našem území, kreativním a útočným pojetím herního stylu a vysoce kvalitním sportovním tréninkem. Přesto všechno nacházíme v tréninku našich hráčů a hráček nedostatky. Hlavním nedostatkem je nedostatečné zařazení kompenzačních cvičení …více
Abstract:
Ice hockey is one of the most popular sports in Czech reublic. But this sport have a bad influence on musculo-skeletal system. Poor posture, muscular imbalances and pathological chanches can affect adversely musculo-skeletal system and then performance of players.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2008
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta