Veronika APLOVÁ

Bakalářská práce

Duchovní potřeby umírajících pacientů

Spiritual needs of dying patients
Anotace:
Bakalářská práce shrnuje dosud publikované poznatky o problematice duchovních potřeb umírajících pacientů. Obsahuje informace z odborných strukturovaných plnotextů, které byly rozděleny do tří cílů - podkapitol práce. Věnují se těžko definovatelnému pojmu 'spiritualita', hodnocení a identifikaci duchovních potřeb a příkladům jejich možného dělení k poskytnutí lepší spirituální péče. Poslední oblastí …více
Abstract:
This thesis sums up published knowledge about the issue of spiritual needs of dying patients. It contains information from structured professional full-text which was divided according to the three aims into - subchapters of the thesis. Individual chapters deal with the difficult to define concept of 'spirituality', evaluation and identification of spiritual needs and examples of their potential division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Mgr. Helena Kisvetrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

APLOVÁ, Veronika. Duchovní potřeby umírajících pacientů. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses w5z2a1 w5z2a1/2
2. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 5. 2012
Marklová, E.
3. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.