Theses 

Romové a nízkoprahová centra – Bc. Eva Navrátilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva Navrátilová

Bakalářská práce

Romové a nízkoprahová centra

Anotace: Bakalářská práce "Romové a nízkoprahová centra" pojednává o nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, která definuje, popisuje jejich služby, cílovou skupinu a zařazuje je do systému sociálních služeb. V druhé části se zaměřuje na specifickou skupinu klientů - romské děti, jejich vlastnosti, výchovu a trávení volného času. Praktická část je věnována výzkumu, ve kterém je popsáno vytlačování neromských klientů romskými, vzájemné konflikty, jejich projevy a možná řešení.

Abstract: This bachelor thesis "Roma and low treshold clubs" deals with low treshold clubs for children and youth. It defines them, describes their services, the target group and includes them into the system of social services. In the second part I describe a specific group of clients - Roma children - especially their character, education and spending of their free time. In the practical part I present research that describes crowding out of white clients from clubs, conflicts between Roma and white clients, manifestation of these conflicts and eventual solutions.

Klíčová slova: sociální služby, nízkoprahová centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Romové, integrace v klubech, konflikty mezi klienty, vytlačování neromských klientů, možná řešení

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 21:46, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz