Jan Zdvořáček

Bakalářská práce

Business Continuity Management a IT

Business Continuity Management and IT
Anotace:
Cílem této práce je provedení analýzy plánu pro zachování kontinuity sluţeb v reálné společnosti. K tomu je potřeba poloţit určité teoretické základy, nejprve v oblasti Business Continuity Managementu, a to k pochopení jeho významu pro organizaci, pochopení jeho implementace a jeho následného operativního řízení. Další část shrnuje teoretické poznatky o odvětví Business Continuity Managementu nazývaného …více
Abstract:
The aim of this thesis executes a service continuity analysis in a real company. To achieve this we must lay certain theoretical bases, first of all in Business Continuity Management area and that in comprehending its significance for the organisation, understanding its implementing and its consequent operative management. The following part sums up theoretical knowledge in Business Continuity Management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2011
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Kateřina Martanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28323