Ing. Jan Moudrý, DiS.

Bakalářská práce

Efektivita a rozvoj manažerských dovedností v organizaci

Efficiency and development of managerial skills in organization
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu efektivity a rozvoje manažerských dovedností. Dovednosti jsou zde pojaty jako manažerské kompetence potřebné pro efektivní výkon manažerských pozic štábního útvaru logistika státní neziskové organizace. Cílem mé práce je zjistit skutečnou úroveň vybraných manažerských kompetencí a na základě teoretických podkladů vznést doporučení pro jejich efektivní rozvoj. Bakalářská …více
Abstract:
Bachelor project is devoted to the topic of efficiency and development of managerial skills. Skills are understood here as the managerial skills necessary for effective performance of management positions in staff logistics department of State non-profit organization. The aim of this work is determine the actual level of selected managerial competence and on the base of theoretical basis create any …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Mojmír Snopek
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta