Mgr. Lucie Krejčová

Bakalářská práce

Adopce a její podmínky v ČR

The Adoption and its conditions in the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce „Adopce a její podmínky v ČR“ se zabývá podmínkami a průběhem procesu adopce v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje náhradní rodinné péči, uvádí její formy a shrnuje základní informace o adopci. Dále je popsán průběh zprostředkování osvojení dítěte a vytvořen průvodce adopcí na dálku. Praktická část zjišťuje prostřednictvím …více
Abstract:
This thesis called „Adoption and Its Conditions in the Czech Republic“ deals with the conditions and the process of adoption in the Czech Republic. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is devoted to substitute family care stating its forms and summarizing basic information about adoption. Furthermore, the process of child adoption is described and a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Gajdošová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy