Klára Tesárková

Bakalářská práce

Přeprava nebezpečné látky železniční dopravou a únik do okolí

The Transportation of a Dangerous Substance by Rail Transport and its Leak into the Surroundings
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice přepravy nebezpečných látek po železnici, převážně fosforu, a havárii s únikem této látky do okolí. Teoretická část práce obsahuje informace v obecné rovině ohledně legislativních předpisů pro železniční přepravu nebezpečných látek, historický kontext spojený s železniční přepravou a charakteristiku konkrétní převážené látky na území Břeclavska. Praktická část …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the rail transport of dangerous substances, main-ly phosphorus, and its spill into the surroundings. The theoretical part of the thesis contains general information on legislative regulations for the rail transport of dangerous substances, its historical context and the characteristics of the specific transported substance in the region of Břeclav. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Kyselák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tesárková, Klára. Přeprava nebezpečné látky železniční dopravou a únik do okolí. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe