Mgr. Zdeněk Mucha

Bakalářská práce

Srovnání hry čtyřčlenné zónové obrany s hrou s liberem

A confrontation of the play four-member zone defence and the play with sweeper
Anotace:
Mucha, Zdeněk: Srovnání hry čtyřčlenné zónové obrany s hrou s liberem. Bakalářská práce. Brno: MU FSpS, 2007. 52 s. Má práce se zabývá srovnáním hry čtyřčlenné zónové obrany s hrou s liberem. V práci nacházím výhody a nevýhody obou herních systémů. Součástí práce jsou i některá základní taktická cvičení pro nácvik zónové obrany a porovnání bránění rohových kopů české reprezentace a jiných mužstev na …více
Abstract:
Mucha, Zdeněk: A confrontation of the play four-member zone defence and the play with sweeper. Bachelor thesis. Brno: MU FSpS, 2007. 52 p. My thesis deals with a confrontation of the play four-member zone defence and the play with sweeper. I find advantage and disadvantage in either systems. Some basic tactical exercises for training zone defence and confrontation of the prevent corner kick the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2007
  • Vedoucí: PaedDr. Karel Večeřa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií