Bc. Monika JUREČKOVÁ

Diplomová práce

Sociální patologie z pohledu sociálně vyloučených Romů

Social pathology from the perspective of socially excluded Roma
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřená na vybrané sociálně patologické jevy z pohledu sociálně vyloučených adolescentních Romů. Práce je rozdělena na dvě části. V teoretické části nejprve objasňuji pojmy jako je sociální norma, deviace a její základní teorie, kultura chudoby, zabývám se též delikventním a kriminálním chováním v kontextu etnicity, dále popisuji sociální patologii romské menšiny, sociálním …více
Abstract:
The submitted diploma thesis has been focused on the chosen socio-pathological phenomena in terms of socially excluded Roma adolescents. The thesis is divided into two parts. In the theoretical part there I clarify first of all concepts as a social standard, a deviation and its basic theories, a culture of the poverty, I also deal with a delinquent and criminal behaviour in a context of the ethnicity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012
Zveřejnit od: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Alena KAJANOVÁ, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUREČKOVÁ, Monika. Sociální patologie z pohledu sociálně vyloučených Romů. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 14. 5. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses w6cqbq w6cqbq/2
14. 5. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
14. 5. 2012
Bulanova, L.
15. 5. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.