Bc. Martin Dostál

Bakalářská práce

Dopravní nehoda – související přestupky a trestné činy

Traffic accident and related offences and crimes
Anotace:
V této práci se zabývám problematikou dopravní nehodovosti, kterou lze označit za celospolečenský problém. Při dopravních nehodách dochází k závažným následkům na životech a zdraví lidí, a také k velkým věcným škodám. Vývoj dopravní nehodovosti a následků souvisejících s dopravní nehodou v posledních deseti letech je uveden v kapitole 2. Jednotlivé přestupky a trestné činy jsou popsány v kapitole 3 …více
Abstract:
In this work I want to highlight the problem of car accidents, which is very important social problem.Car accidents cause deaths, serious injuries and big material damage. Development of the car accident frequency and the car accident consequences over the last ten years is described in chapter 2. Details of the offences and crimes are described in chapters 3 and 4. In the last chapter 5 I am offering …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2007
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta