Theses 

Zdravotne postihnutí jedinci a ich integrácia do podnikov na Slovensku – Laura Széliová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Laura Széliová

Bakalářská práce

Zdravotne postihnutí jedinci a ich integrácia do podnikov na Slovensku

Zdravotně postižení jedinci a jejich integrace v podniku na Slovensku

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na integraci zdravotně postižených do podniků na Slovensku. Cílem je analýza a zhodnocení problematiky zdravotně postižených jedinců a procesu jejich integrace na trh práce. V teoretické části je charakterizováno zdravotní postižení, rehabilitace, integrace a inkluze. Praktická část se zaměřuje na hodnocení statistik, současného stavu zaměstnanosti zdravotně postižených jedinců a analýzu výsledků vlastního výzkumu. Výstupem jsou návrhy opatření, které přispějí k lepší pracovní integraci zdravotně postižených na Slovensku.

Abstract: This Bachelor´s thesis is focused on integration of disabled people to businesses in Slovakia. The main goal is to analyse and review problems of disabled and the process of their integration to the labor market. In the theoretical part disability, rehabilitation, integration and inclusion are defined. Practical part consists of evaluation of statistics, current state of employment of disabled people and analysis of research results.. Output of this thesis are suggestions of measures that can contribute to better labor market integration of disabled people in Slovakia.

Abstract: Bakalárska práca je zameraná na integráciu zdravotne postihnutých do podnikov na Slovensku. Cieľom je analýza a zhodnotenie problematiky zdravotne postihnutých jedincov a procesu ich integrácie na trh práce. V teoretickej časti je charakterizované zdravotné postihnutie, rehabilitácia, integrácia a inklúzia zdravotne postihnutých. Praktická časť sa zameriava na hodnotenie štatistík, súčasného stavu zamestnanosti zdravotne postihnutých jedincov a analýzu výsledkov vlastného výskumu. Výstupom sú návrhy opatrení, ktoré prispejú k lepšej pracovnej integrácii zdravotne postihnutých na Slovensku.

Klíčová slova: rehabilitace, integrace, inkluze, zaměstnávání zdravotně postižených, zdravotné postižení

Keywords: disability, inclusion, integration, employment of disabled, rehabilitation

Klíčová slova: zdravotné postihnutie, rehabilitácia, integrácia, inklúzia, zamestnávanie zdravotne postihnutých

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2018
  • Vedoucí: Zuzana Hubinková
  • Oponent: Tereza Králová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70047

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:36, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz