Bc. Magdaléna Krejčíková

Master's thesis

Studium cisplatinového derivátu pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), Ramanovou spektroskopii a teoretickými přístupy

Study of cisplatin derivatives using nuclear magnetic resonance (NMR), Raman spectroscopy and theoretical appraoches
Abstract:
Tato práce se zabývá studiem platonvými součeninami a jejich adukty, které tvoří s DNA molekulami. Hlavním tématem je vyřešení struktury krátkého oligonukleotidu s kovalentně navázanou slučeninou, kiteplatinou, pomocí nukleárně magnetické rezonance (NMR), rozptylu rentgenova záření pod malými úhly a teoretických výpočtů. V tomto projektu je také navržen postup, jak zkoumat adukty těchto platinových …more
Abstract:
This thesis is focused on the platinum compounds and their effects on DNA molecules. The main aim is to solve a structure of a short oligonucleotide cross-linked with a new potential platinum drug, kiteplatin. The adducts of platinum compounds with DNA could be studied directly in the cell, by the combinations of the Raman spectroscopy and the Density Functional Theory (DFT) calculations. The vibrational …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 2. 2016
  • Supervisor: Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta