Karel ŠKARKA

Bakalářská práce

Postkomunistická levice ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí

Post-Communist Left in Central-East Europe - comparison of three countries
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je porovnat postkomunistické levicové strany ve třech vybraných zemích středovýchodní Evropy (Česká republika, Slovensko a Spolková republika Německo). Všechny zmíněné státy byly do roku 1989 pod sférou vlivu Sovětského svazu a v každém z těchto států existovala hegemonní strana, která byla řízena z Moskvy. Koncem 80. let byl v těchto zemích zahájen proces demokratizace …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is to compare the post-communist leftwing in three chosen countries in East-Central Europe (Czech Republic, Slovakia and Germany). All of these countries were to 1989 heavily influenced by the Soviet Union and in each country was one hegemonic party controlled from Moscow. At the end of the 80s was in these countries started the process of democratization and the former …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKARKA, Karel. Postkomunistická levice ve středovýchodní Evropě - komparace tří zemí. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/