Bc. Radek Štejnar

Diplomová práce

Posouzení vlivu hospodářské krize na rozvoj města Jirkov

The Analysis of Financial Crisis Influence on the Development of the Town of Jirkov
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává a hodnotí vliv světové finanční krize se všemi jejími negativními důsledky na současné veřejné rozpočty a to především na obce. Komparativní metodou zde analyzuji přijatá opatření managementu města Jirkov, která jsou nevyhnutelná pro zajištění finanční stability, jak současnosti tak v budoucnu. Finanční situace municipalit je poměrně napjatá, jelikož většina obcí má rozpracovány …více
Abstract:
This thesis discusses and evaluates the impact of the global financial crisis, with all its negative consequences on the current public budgets, especially in the village. Analyze the comparative method are adopted management measures Jirkov city, which are indispensable for ensuring financial stability, both now and in the future. The financial situation of municipalities is relatively tight, since …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní