Ing. Hana Polanská, Ph.D.

Disertační práce

Vliv HPV na expresi kandidátních nádorových markerů SCC v oblasti hlavy a krku

The effect of HPV on the expression of candidate tumor markers in the head and neck SCC
Anotace:
Úvod: Karcinom hlavy a krku patří celosvětově mezi šest nejčastějších příčin úmrtí na zhoubná one-mocnění. Převládajícím typem je karcinom spinocelulární (dlaždicobuněčný, HNSCC). Včasné odhalení primárního nádoru či relapsu je klíčovým faktorem pro zvýšení míry přežití pacientů s HNSCC. HNSCC se vyvíjí pomocí vícestupňového procesu akumulace genetických a fenoty-pových změn. Je tedy žádoucí hledání …více
Abstract:
Background: Head and neck cancer is globally among the six most deadly malignancies. The most common type is squamous cell carcinoma (HNSCC). Early detection of the primary tumour or the poten-tial relapse is the key factor in improving the HNSCC patient survival. HNSCC develops as an accumulation of both genetic and phenotypic changes. It is therefore necessary to find spe-cific biomarkers, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 4. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Michal Masařík, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Karel Smetana jr., DrSc., prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta