Mgr. Jiří Cásek

Bakalářská práce

Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy

Social networks as environment for crime
Anotace:
Tato Bakalářská práce s názvem „Sociální sítě jako prostředí pro trestné činy“ je zaměřena na prostředí sociálních sítí a na výskyt trestné činnosti v něm. Obecná část práce přibližuje prostředí sociálních sítí, jejich služby, rozšířenost, pravidla užívání a trestní odpovědnost jejich poskytovatelů. Součástí obecné části je dále charakterizace konkrétních kybernetických útoků, se kterými se mohou uživatelé …více
Abstract:
This Bachelor’s Thesis entitled „Social networks as environment for crime“ is focused on an environment of social networks and on presence of criminal activity within it. The general section describes the environment of different social networks, their services, widespread, terms of service and criminal liability of its providers. The general section also characterizes specific cyber attacks which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Václav Stupka
  • Oponent: Mgr. Tomáš Abelovský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika ve veřejné správě

Práce na příbuzné téma