Bc. Andrea Švábová

Diplomová práce

Ošetřování terminálně nemocných

Treatment of terminally ill
Anotace:
Předmětem diplomové práce je vytvořit přehled poznatků z oblasti péče o terminálně nemocné s nádorovou bolestí a analyzovat možnosti její terapie se zaměřením na farmakoterapii, upozornit na význam hodnocení bolesti s cílem dosáhnout efektivního uspokojivého výsledku a nastínit vliv paliativní medicíny na život umírajících. Teoretická část je zaměřena na péči o terminálně nemocné, na paliativní péči …více
Abstract:
The subjekt of this thesis is a summary of findings from the care of terminály ill with cancer pain and its tretament options analyzed with a focus on pharmacotherapy, to highlight the importace of pain assessment in order to achieve effective and satisfactory outcome to outline the impact of paliative medicine to dying. The theoretical part focuses on the care of terminally ill patients to palliative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Švábová, Andrea. Ošetřování terminálně nemocných. Pardubice, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií