Bc. Kateřina Vaiglová

Bachelor's thesis

Sémantická mapa: příklad Valašské Meziříčí

Semantic map: the case of Valašské Meziříčí
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na mentální mapování městského prostoru. Cílem práce je popsat mentální obraz města Valašské Meziříčí a identifikovat v něm místa, která jsou jeho obyvateli či uživateli pokládána za problematická. Výsledky budou vycházet ze dvou konceptů, konkrétně z konceptu mentální mapy lynchovského typu a z konceptu sémantické mapy. Mentální mapa lynchovského typu bude představovat …more
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on mental mapping of town space. The objective of the thesis is to describe a mental image of a town called Valašské Meziříčí and to identify places in it, which are reputed to be problematic by its residents and users. The results will be worked on two concepts, exactly on the Lynch’s concept of mental map and on the concept of semantic map. The Lynch’s mental map will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: RNDr. Robert Osman, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Mgr. Gustav Novotný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta