Mgr. Eliška Tokošová

Diplomová práce

Předsudky vůči náboženským skupinám ve výuce základů společenských věd

Prejudices against religious movements in the teeching of social sciences
Abstract:
The presented thesis represents a contribution to the issue of teaching of social sciences, where the science about religion is one of the content components of this subject. Because in discussion about modern civil education is not possible to overlook the multicultural perspective, on the issue of religion is here also looked from the principles of multicultural education, which has been included …více
Abstract:
Predložená práca predstavuje príspevok k vyučovaniu základov spoločenských vied, pričom sa zameriava predovšetkým na vyučovanie témy o náboženstve. Pretože v diskusiách o modernom vyučovaní nemožno opomenúť multikultúrne hľadisko, na tému náboženstva je v práci nazerané práce z perspektívy princípov multikultúrnej výchovy, ktorá by na základe vládnych stratégií v oblasti vyučovania mala byť súčasťou …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
  • Oponent: PhDr. Jiří Svoboda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.