Mgr. Alžběta Dufková

Bakalářská práce

Soči 2014 - příležitost k prezentaci současného Ruska a k oslovení českých turistů

Sochi 2014 - The Opportunity to Present Contemporary Russia & Address Czech Tourists
Anotace:
Bakalářská diplomová práce se zabývá ojedinělou destinací na českém turistickém trhu – městem Soči na pobřeží Černého moře, které bylo zvoleno pro hostování zimních olympijských her v roce 2014. V práci jsou rozebírány jednotlivé ekonomické i sociální vlivy OH na pořádající město, region i celou zemi. Dále se zaměřuje na český výjezdový ruch do Ruska a poukazuje na destinaci, která by mohla svými kulturními …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on a unique destination on the Czech tourist market - the city of Sochi on the Black Sea coast, which has been chosen for hosting of the 2014 Winter Olympic Games. The work analyses economic and social impacts of the Olympic Games on the hosting city, region and country. Moreover, it is concerned with Czech outgoing tourism to Russia and presents a destination which could …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Petr Kalina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu

Práce na příbuzné téma