Jiří Hopp

Diplomová práce

Analýza personální činnosti ve státní správě na Okresní správě sociálního zabezpečení v Opavě

HR State Administration Activities - Analysis for the Regional Social Security Office, Opava
Anotace:
V diplomové práci je zpracována analýza personální činnosti na Okresní správě sociálního zabezpečení, která je organizační jednotkou státu a jsou navrhnuta možná opatření ke zlepšení současného stavu. V první části je definována státní správa a také Česká správa sociálního zabezpečení, Okresní správa sociálního zabezpečení Opava a jejich struktury. V následující části je provedena analýza personální …více
Abstract:
The work is processed analysis of HR activities at the District Social Security Administration, which is an organizational unit of the state and proposes some measures to improve the current situation. The first part is defined by the administration and the Czech Social Security Administration, Social Security Administration District Opava and their structure. The following is an analysis of HR functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2011
  • Vedoucí: Lucie Krčmarská
  • Oponent: Karel Slanina

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin