Bc. Stanislav JULÍČEK

Bachelor's thesis

Analýza přínosu Content management systému (CMS) pro malé a střední podniky

Benefits analysis of Content Management System (CMS) for small and medium-sized enterprises
Abstract:
V práci byla provedena literární rešerše content management systému (CMS) a byly definovány zásady pro vytvoření uživatelsky příjemného webu (user friendly web), funkce a přednosti CMS, respektive CMS Joomla! vzhledem k možným využitím z pohledu malých a středních podniků. Dále byla provedena analýza přínosů implementace CMS pro malé a střední podniky v oblasti webové prezentace, e-shopu, komunitního …more
Abstract:
The work begins with literature search of content management system (CMS) and then describes principles of making user friendly web, functions and benefits of content management system (CMS), concretely CMS Joomla!, for small and medium-sized enterprises. This work also analyses benefits of CMS for small and medium-sized enterprises in the field of web presentation, e-shop, community web or intranet …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010
Identifier: 17020

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Martin Mikeska, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JULÍČEK, Stanislav. Analýza přínosu Content management systému (CMS) pro malé a střední podniky. Zlín, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe