Mgr. Naďa Zábranská

Diplomová práce

Úzkost a strach u dětí a mládeže

Fears and anxiety in children and adolescents
Anotace:
V naší práci jsme se zabývali problematikou strachu a úzkosti, a to převážně u dětí a mládeže. Zmínili jsme se o vlivech, který mohou tyto emoce na jedince mít a také jsme se zabývali jejich vývojem v průběhu vývoje dětí a mládeže. Zabývali jsme se nadměrným strachem a úzkostí a možnou pomocí úzkostným dětem a dospívajícícm. V našem výzkumu jsme porovnávali žáky základní školy a studenty střední školy …více
Abstract:
In our work we deal with a problems of fears and anxiety especially in children and adolescents. We mentioned about their influences to people and about their development during childrens and adolescents evolution. We refered about excessive fear and anxiety and about help to children and the young who suffer from it. In our research we compared pupils of the primary school and the students of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2006
  • Vedoucí: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta