Bc. Gabriela Chaloupková

Master's thesis

Marketing strategy of recruitment and retention of IT candidates in the market of Brno

Marketingová strategie náboru a udržení IT kandidátů na brněnském trhu
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá nejdiskutovanějšími tématy při přijímání IT uchazečů. V roce 2018 je trh s kandidáty na IT v Brně přehřátý a mezi IT společnostmi existuje velká konkurence. V teoretické části této diplomové práce jsou popsány nejdiskutovanější témata, jako je odměňování, benefity, formy náboru kandidátů a celkový náborový proces. HR marketing a recruitment proces byly začleněny do marketingové …more
Abstract:
This master thesis is conducted to address the most discussed topics in recruitment of IT candidates. In 2018 the market with IT candidates in Brno is overheated and there is a big competition between the IT companies. In the theoretical part of this master thesis most discussed topics are introduced and explained, such as remuneration, benefits, forms of recruiting candidates and the recruitment process …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Bc. Ing. Ondřej Dufek, Ph.D. DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management