Bc. Julie Pospíchalová

Bakalářská práce

Střídavá péče po rozvodu z pohledu rodičů a dětí

Joint custody about the child after divorce from the perspective of parents and children
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zabývá střídavou péčí. Práce je rozdělena na dvě části a to na část teoretickou a část empirickou. Teoretická část práce se zaměřuje na obecnou definici střídavé péče a na podmínky, které musí být pro fungování střídavé péče splněny. Dále je zde rozebrána střídavá péče v České republice i v jiných zemích Evropy. Jsou zde také řešeny dopady střídavé péče na děti i …více
Abstract:
This bachelor diploma thesis deals with joint custody. The thesis is divided into two parts, the theoretical part and the empirical part. The theoretical part of the thesis focuses on the general definition of joint custody and the requirement that must be met for the function of joint custody. There is also an analysis of joint custody in the Czech Republic and other European countries. In the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Bruzlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta