Bc. Peter Roob

Master's thesis

Rizikový kapitál - alternatívny zdroj financovania

Venture capital - alternative financial resources
Abstract:
The theoretical part of the diploma thesis is concerned with an analysis of financing of companies. It is focused mainly on the venture capital financing as an alternative form of financing of companies. Furthermore, the thesis includes the basic characteristic of venture capital and market participants, as well as the types and stages of examined problems. The next part of the thesis is focused on …more
Abstract:
Diplomová práca vo svojej teoretickej časti analyzuje možnosti financovania podnikov. Podstatná časť je venovaná financovaniu pomocou rizikového kapitálu, ako alternatívnej formy financovania podnikov. Práca ďalej rozoberá základnú charakteristiku rizikového kapitálu, účastníkov tohto trhu, typy a štádia skúmanej problematiky. Ďalšia časť tejto práce je zameraná na predstavenie spoločnosti Kremnica …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2009
  • Supervisor: doc. Ing. Hussam Musa, PhD.
  • Reader: prof. Ing. Jozef Medveď, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK