Bc. Alisa Zubareva

Bakalářská práce

Využití umělé inteligence pro rozvoj kreativity tvůrčích umělců

Using Artificial Intelligence to Develop Artists Creativity
Anotace:
Práce analyzuje vybraných aspektů využití umělé inteligence. Práce bude rozebírat fungování strojového učení při psaní příspěvků, vytváření fotografií, komunikaci s cílovými skupinami a generování kreativních nápadů. Výzkum bude proveden na příkladu využití umělé inteligence na příkladu účtu grafického designéra a tvůrce obsahu. Výsledky práce budou sloužit jako základ pro pochopení perspektiv využití …více
Abstract:
The Bachelor's work deals with the analysis of selected aspects of the use of artificial intelligence. The thesis will analyze the functioning of machine learning in writing posts, creating photos, communicating with customers and generating creative ideas. The research will be carried out by using the example of the use of artificial intelligence on the account of a graphic designer and a content …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2024
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Míčová
  • Oponent: Mgr.art. Tomáš Marušiak

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta