Róbert Šimovič

Diplomová práce

Kolokované nasazení Asterisk PBX a Kamailio SIP Proxy ve funkci SBC

Combined Implementation of Asterisk PBX and SIP Proxy Kamailio in the Role of the SBC.
Anotace:
Práca sa zaoberá vytvorením SBC pomocou spoločného nasadenia pobočkovej ústredne Asterisk a SIP proxy Kamailio. Pri návrhu SBC bolo potrebné brať do úvahy spôsob implementácie oboch platforiem na spoločne zdieľanom virtuálnom serveri. Návrh je vystavaný na novších verziách platforiem a využíva tie výhody oboch platforiem, ktoré robia dané riešenie atraktívne. Kľúčové funkcie pre celý systém sú bezpečnosť …více
Abstract:
This thesis deals with the creation of SBC by the combined implementation of Asterisk PBX and SIP Proxy Kamailio. When designing the SBC, it was necessary to take in consideration the implementation of both platforms on one share virtual server. The design is based on newer versions of mentioned platforms and uses the benefits of both platforms, which make the solution more attractive. The key functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Jan Rozhon
  • Oponent: Jakub Šafařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma